Buurtfeest

Buurtfeest of buurtbbq?

Vanuit het Burgerfonds vitale kernen stellen de Dorpsvereniging Elspeet, Buurtvereniging Hulshorst, Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten en het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet vanaf 1 augustus 2019 bonnen ter waarde van € 150,- ter beschikking voor buurtfeesten. Zij willen stimuleren dat álle buurtbewoners aan een buurtfeest in Elspeet, Hulshorst, Nunspeet of Vierhouten kunnen meedoen en elkaar kunnen ontmoeten in de straat, wijk of buurt.

Let op: de bonnen voor een buurtfeest in Nunspeet en Hulshorst zijn op. Er zijn nog enkele bonnen voor een buurtfeest in de overige kernen

Bonnen aanvragen en ophalen

Particulieren kunnen een waardebon per e-mail aanvragen bij de hieronder vermelde contactpersoon in de betreffende kern. Aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld. Is uw aanvraag akkoord, dan kunt u de waardebon op afspraak afhalen.

Als alle beschikbare bonnen zijn aangevraagd/afgehaald, eindigt deze actie.

Hulshorst

Vierhouten

Elspeet

Nunspeet

Inwisselen waardebonnen

De waardebonnen kunnen alleen worden ingewisseld bij de drie hieronder vermelde verhuurders, voor bijvoorbeeld partytenten, springkussens, statafels en Oudhollandse spelen (niet voor eten en drinken).

PDR Verhuur Elspeet

Dekker Partyverhuur Nunspeet

Fietsenverhuur Hulshorst

Neem voor vragen die de verhuurder niet kan beantwoorden contact op met de contactpersoon in uw kern.

Tips voor uw buurtfeest

 • Denk bij de organisatie van een buurtfeest aan eventueel benodigde verzekeringen
 • Doe tijdig een melding van een buurtfeest (verplicht) bij de gemeente Nunspeet

Over de waardebonnen

 • De waardebon is geldig van 1 augustus 2019 t/m 31 oktober 2019
 • De waardebon is alleen in te wisselen voor bijvoorbeeld partytenten, springkussens, statafels en Oudhollandse spelen voor een maximumbedrag van € 150,-
 • De waardebon is niet in te wisselen voor eten en/of drinken. De kosten van eten en drinken zijn voor eigen rekening van de deelnemers aan het buurtfeest
 • De bon heeft een maximumwaarde van € 150,-. Huurt u materialen voor een lager bedrag dan € 150,- dan kunt u voor het niet-bestede bedrag niet later opnieuw materialen huren, dan wel dit in contanten verzilveren. Het resterende bedrag vervalt dus
 • Huurt u materialen voor meer dan € 150,- dan zijn de kosten die het bedrag van € 150,- overstijgen voor rekening van de aanvrager van de waardebon
 • De organisator van het buurtfeest regelt zelf de materialen en wisselt de waardebon in bij de desbetreffende verhuurder
 • Besluit u om welke reden dan ook de waardebon niet te gebruiken, dan verzoeken wij u deze z.s.m. terug te geven aan de contactpersoon waarbij u de bon hebt aangevraagd
 • Er wordt per aanvraag voor een buurtfeest in een straat/buurt maximaal één waardebon verstrekt
 • De aanvraag wordt akkoord bevonden, tenzij er al een waardebon voor een buurtfeest in de directe omgeving is aangevraagd
 • De Dorpsvereniging Elspeet, Buurtvereniging Hulshorst, Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten, het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet en de gemeente Nunspeet dragen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor het buurtfeest en de gehuurde materialen

Dit is een initiatief van Dorpsvereniging Elspeet, Buurtvereniging Hulshorst, Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten, Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet en gemeente Nunspeet.

Contact