Gevonden en verloren voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren? Geef dit door aan de gemeente. Wij registreren alle bij ons gemelde voorwerpen. Neem een foto of een aankoopbewijs van het voorwerp mee. Zo weten we zeker dat u de eigenaar bent. U moet zich ook kunnen legitimeren.

Iets gevonden

Als u een voorwerp heeft gevonden, geeft u het af bij de gemeente of bewaart het zelf en meldt het bij de gemeente. Meldt de eigenaar zich niet binnen 1 jaar, dan mag u het voorwerp houden.

Reisdocument of rijbewijs gevonden

Een identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, verblijfsdocument of vreemdelingenpaspoort geeft u altijd af in het gemeentehuis.

Iets verloren

Diefstal

Bij beroving of diefstal moet u altijd aangifte doen bij de politie. Voor een aantal zaken kan dit direct via Politie.nl.

Reisdocument of rijbewijs kwijt

Als u uw reisdocument of rijbewijs kwijt bent, geeft u de vermissing aan de gemeente door en vraagt u een nieuwe paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aan.

Contact